k menu k obsahu

Drobečková navigace

Výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa pro rok 2019

Poplatek za psa   100,- Kč
Poplatek za vývoz popelnic (42 svozů) 1.740,- Kč
Poplatek za vývoz popelnic (26 svozů) 1.180,- Kč
Poplatek za vývoz popelnic (12 svozů) 680,- Kč
Poplatek za osobu (osvobozeni: děti do 3 let věku, platí se max. 2 děti, lidé nad 80 let věku, potvrzení o sociální potřebnosti) 200,- Kč
Kdo nemá popelnici zaplatí poplatek za likvidaci domovního odpadu + 1 igelitový pytel (další k zakoupení za 40,-Kč)  650,- Kč
 Možnost jednorázového svozu popelnice 70,- Kč

 

Pro likvidaci plastů, papíru a skla jsou určeny kontejnery umístěné na parkovišti za obecním úřadem.

Platbu ve správné výši  je možno uhradit bankovním převodem na účet obce č. 23528131/0100 nebo v hotovosti od 2.1.2019 do 30.9.2019 v úředních hodinách na obecním úřadě.

Při platbě převodem uvádějte prosím jako variabilní symbol číslo popisné!

Víte jak správně třídit odpad? Více se dozvíte na www.jaktridit.cz

Rozpis svozů SKO pro rok 2019:

Obecně závaznou vyhlášku obce Podbrdy o odpadech naleznete na úřední desce.Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©